Raide ry:n toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 oli kiireinen kouluvierailujen suhteen; Päihdeparkin kanssa vierailimme yhteensä 94 koululla ja kohtasimme noin 25 000 nuorta. Lisäksi toteutimme useita vanhempainiltoja ja osallistuimme kouluilla erilaisten teemapäivien toteutukseen.

Päihteisiin liittyvissä keskusteluissa, esille nousi kannabiskeskustelun lisäksi erityisesti läheisten päihteiden käyttö ja se mistä voi hakea apua omaan pahanolon tunteeseen, joka johtuu toisen päihteiden käytöstä.
Katupäivystyksessä, joka on vakiinnuttanut paikkansa nuorten illanviettopaikkana, kävi iltaisin keskimäärin 50- 70 nuorta. Kahvin ja pullan ohessa keskusteluja käytiin monenlaisista nuorten asioista. Bussimme oli avoinna talviaikana joka toinen lauantai-ilta. Katupäivystyksiä kertyi vuoden 2017 aikana yhteensä 8.

Tukiraiteen asiakasmäärät nousivat edelleen vuoden 2017 aikana sekä somessa että kasvokkain tehtävässä työssä. Nuorilla on ollut mahdollisuus varata omaan aikatauluunsa sopiva aika tapaamiselle.

Tukiraiteen Facebook ja Instagram ovat toimineet nuorten paikkana kysyä mieleen nousseita kysymyksiä kouluvierailun jälkeen. Monet ovat tulleet kertomaan kuulumisia ja/tai pyytämään tukea oman elämän solmutilanteissa. Instagramissa ja Facebookissa olimme paikalla keskiviikkoisin, sekä tarpeen mukaan myös muina aikoina.

Mukana kasvokkain tehtävässä työssä on ollut myös Deka, ns. Tukiraide-koirana, jonka rauhoittava ja turvallinen läsnäolo on auttanut ja rohkaissut nuorta puhumaan vaikeistakin asioista. Tukiraiteen palvelut sovitetaan aina kullekin nuorelle, hänen tarpeitaan mahdollisimman hyvin vastaaviksi. Tärkeinä yhteistyökumppaneina toimivat mm. kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit, sosiaalitoimi sekä myös vanhemmat, aina tilanteesta riippuen.

Kesällä 2017 järjestettiin perinteinen Raide-leiri Turun Hirvensalossa, Oriniemen leirikeskuksessa. Leiriläisiä oli 16,ohjaajia neljä sekä leirikokki. Upeissa maisemissa pidetyllä leirillämme nautimme yhdessäolosta mm. saunoen ja uiden. Yhteisissä keskusteluissa ja illanvietoissa etsimme ja tunnistimme omia voimavarojamme. Kohokohdiksi nousivat purjehduspäivä ja melontaseikkailu! Myös kokkimme loihtimat makoisat ruoat jäivät monien mieleen.

Viime vuonna keräsimme jälleen oppilailta sekä opettajilta palautetta kouluvierailuistamme. Keskusteleva ja vuorovaikutuksellinen toimintamuotomme, on saanut paljon kiitosta sekä henkilökunnalta että oppilailta. Oppilaat kokivat tunnit mielenkiintoisiksi sekä ajatuksia herättäviksi. Ohjaajamme miellettiin helposti lähestyttäviksi, turvallisiksi aikuisiksi.

Vuonna 2017 yhteistyön merkitys on ollut tärkeässä roolissa, paitsi koulujen, useiden nuorisoa auttavien ja ohjaavien toimijoiden kanssa.
Pitkään jatkunut yhteistyömme Preventiimin, (joka toimii osana opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta), kanssa jatkui aktiivisena myös viime vuonna.

Raide ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Päivi Kankaristo. Muut työntekijät vuonna 2017 olivat Aija Tommila (Laakso) sekä ruotsinkielinen työntekijä Fanny Lindfors. Osa-aikaisena työntekijänä oli Matti Mannonen. Keikkaluonteisina työntekijöinä toimivat Janina Nyman ja Alli Vähätiitto. Kesäleirin ohjaajina hienoa työtä tekivät Aija Tommila, Matti Mannonen, Henna Andersson ja Lauri Kuiko. Harjoittelupaikan Raide ry tarjosi yhdelle sosionomiopiskelijalle.

Raide ry:n rahoitus toteutettiin tuttuun tapaan yrityksille suunnattujen kampanjoiden kautta, niiden toteutuksesta huolehti Raiteen tuki Oy. Saimme myös jonkin verran lahjoituksia sekä pieniä toiminta-avustuksia vanhempainyhdistyksiltä ja työharjoittelijoiden oppilaitoksilta.

 

Turussa 20.3.2018
Hallitus