Raide ry:n toimintakertomus 2016

Vuosi 2016 oli ennätyksellinen kouluvierailujen suhteen; Päihdeparkin kanssa vierailimme yhteensä 82 koululla ja kohtasimme noin 23 000 nuorta. Lisäksi toteutimme useita vanhempainiltoja ja osallistuimme kouluilla erilaisten teemapäivien toteutukseen.

Päihteisiin liittyvissä keskusteluissa, esille nousi kannabiksen ohella, erityisesti sähkötupakka ja nuuska. Myös huoli läheisten ihmisten päihteiden käytöstä puhututti nuoria.

Katupäivystyksessä, joka on vakiinnuttanut paikkansa nuorten illanviettopaikkana, kävi iltaisin keskimäärin 50- 70 nuorta. Kahvin ja pullan ohessa keskusteluja käytiin monenlaisista nuorten asioista. Bussimme oli avoinna talviaikana joka toinen lauantai-ilta. Katupäivystyksiä kertyi vuoden 2016 aikana yhteensä 15. Raide- bussimme vieraili lisäksi nuorten tapahtumissa ympäri Suomea.

Tukiraiteen asiakasmäärät nousivat edelleen vuoden 2016 aikana sekä somessa että kasvokkain tehtävässä työssä. Nuorilla on ollut mahdollisuus varata omaan aikatauluunsa sopiva aika tapaamiselle.

Tukiraiteen Facebook ja Instagram ovat toimineet nuorten paikkana kysyä mieleen nousseita kysymyksiä kouluvierailun jälkeen. Monet ovat tulleet kertomaan kuulumisia ja/tai pyytämään tukea oman elämän solmutilanteissa. Instagramissa ja Facebookissa olimme kuulolla sunnuntai- ja keskiviikkoiltaisin , sekä tarpeen mukaan myös muina aikoina.

Kasvokkain tehtävässä työssä mukana on ollut myös Deka, ns. Tukiraide-koirana, jonka rauhoittava ja turvallinen läsnäolo on auttanut ja rohkaissut nuorta puhumaan vaikeistakin asioista. Tukiraiteen palvelut sovitetaan aina kullekin nuorelle, hänen tarpeitaan mahdollisimman hyvin vastaaviksi. Tärkeinä yhteistyökumppaneina toimivat kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit, sosiaalitoimi sekä myös vanhemmat, aina tilanteesta riippuen.

Kesällä 2016 järjestettiin perinteinen Raide-leiri Turun Hirvensalossa, Oriniemen leirikeskuksessa. Leiriläisiä oli 11 ja ohjaajia neljä sekä leirikokki. Upeissa maisemissa pidetyllä leirillämme nautimme yhdessäolosta mm. saunoen ja uiden. Yhteisissä keskusteluissa ja illanvietoissa etsimme ja tunnistimme omia voimavarojamme..Kohokohdiksi nousivat purjehduspäivä ja melontaseikkailu! Myös kokkimme loihtimat makoisat ruoat jäivät monien mieleen.

Viime vuonna keräsimme jälleen oppilailta sekä opettajilta palautetta kouluvierailuistamme. Keskusteleva ja vuorovaikutuksellinen toimintamuotomme, on saanut paljon kiitosta sekä henkilökunnalta että oppilailta. Oppilaat kokivat tunnit mielenkiintoisiksi sekä ajatuksia herättäviksi. Ohjaajamme miellettiin helposti lähestyttäviksi, turvallisiksi aikuisiksi.

Vuonna 2016 yhteistyö oli tärkeässä roolissa, paitsi koulujen, useiden nuorisoa auttavien ja ohjaavien toimijoiden kanssa.

Pitkään jatkunut yhteistyömme Preventiimin, (joka toimii osana opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta), kanssa jatkui aktiivisena myös viime vuonna. Preventiimi mahdollisti myös tutustumismatkamme Virossa tehtävään ehkäisevään päihdetyöhön.

Raide ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Päivi Kankaristo. Muut työntekijät vuonna 2016 olivat Aija Tommila sekä ruotsinkielinen työntekijä Fanny Lindfors. Osa-aikaisena työntekijänä oli syyskuun loppuun asti Ville Solkinen. Matti Mannonen aloitti uutena työntekijänä lokakuussa. Keikkaluonteisina työntekijöinä työskentelivät Janina Nyman ja Mia Öblom. Harjoittelupaikan Raide ry tarjosi kahdelle sosionomi opiskelijalle.

 

Raide ry:n rahoitus toteutettiin tuttuun tapaan yrityksille suunnattujen kampanjoiden kautta, niiden toteutuksesta huolehti Raiteen tuki Oy. Saimme myös jonkin verran lahjoituksia sekä pieniä toiminta-avustuksia vanhempainyhdistyksiltä ja työharjoittelijoiden oppilaitoksilta.

 

Turussa 3.3.2017

Hallitus