Raide ry vieraili vuonna 2014 yhteensä 68 koululla, vierailuilla tapasimme lähes 20 000 nuorta. Kouluvierailut toteutettiin sekä luokkamuotoisena päihdeparkkina että myös ns. päihdebussia käyttäen. Vierailuista viisi teimme ruotsinkielisille kouluille. Kannabis on ollut aiheena edelleen voimakkaasti esillä ja sen pohjalta käymme varmasti yhä edelleen vielä paljon keskusteluja nuorten kanssa. Erityisesti alkoholin haitat sekä myös läheisten päihderiippuvuudet ovat huolettaneet nuorten mieliä.

Päihdebussina kouluvierailuilla sekä myös katupäivystyksissä käytimme kilpailutuksen perusteella Niinimäki Oy:n linja-autoa.

Katupäivystyksen suosio jatkui ja lisääntyi nuorten kohtaamispaikkana syksyn 2014 aikana. Suosion kasvuun vaikutti merkittävästi katupäivystyksen aikataulun muuttaminen. Bussimme oli avoinna nuorille joka toinen lauantai-ilta. Katupäivystysiltojen aikana bussissa kävi keskimäärin noin 50 nuorta. Katupäivystyksiä oli vuoden 2014 aikana 14.

Kesällä 2014 järjestettiin perinteinen Raide-leiri. Leiriläisiä oli mukana 17. Ohjaajia leirillä oli viisi sekä tietysti mainio leirikokki, joka vastasi herkullisista ruokailuhetkistämme. Ohjelma koostui erilaisista työpajoista, retkistä sekä keskusteluryhmistä tietenkään uintia ja saunomista unohtamatta.

Kouluvierailuiden yhteydessä keräsimme oppilailta tilastotietoa paitsi nuorten päihteiden käytöstä myös yleisesti hyvinvoinnista. Pyysimme – ja saimmekin – palautteita oppilailta ja opettajilta työstämme ja viime vuonna ”lanseerattu” uusi keskusteleva, vahvasti vuorovaikutuksellinen toimintamuotomme on saanut paljon kiitosta. Osassa kouluista on järjestetty vanhempainiltoja, koulujen toiveiden ja resurssiemme mukaisesti.

Yhteistyömme paitsi koulujen myös erilaisten nuorisoa auttavien ja ohjaavien toimijoiden kanssa jatkui edelleen vuonna 2014. Osallistuimme säännöllisesti Preventiimin (joka toimii osana opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta) järjestämiin laadukkaisiin, ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutuksiin.

Tukiraiteen Facebook-päivystyksiä on pidetty keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, kaksi tuntia illassa. Päivystyksissä on ollut hyvinkin erilaisia ja monimuotoisia keskusteluja elämänhallinnasta päihdeongelmiin. Nuoret ovat selkeästi kaivanneet henkilöä, jolta he voivat tulla kyselemään esimerkiksi kouluvierailulla heränneitä kysymyksiä.

Tukiraide- toiminnan tarve lisääntyi huomattavasti ja yhteydenottoja erilaisissa ongelmissa tuli runsaasti vuoden 2014 aikana. Päihdeongelmat, myös nuorten läheisten, ja muut vaikeat elämäntilanteet ovat antaneet aihetta jopa lastensuojeluilmoitusten tekemiseen. Ilmoituksen teko on toteutettu yhteisymmärryksessä nuoren kanssa.

Raide ry:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut Päivi Kankaristo. Muut työntekijät vuoden 2014 aikana ovat olleet nuorisotyöntekijä Aija Tommila sekä ruotsinkielinen nuorisotyöntekijä Mia Öblom. Muut, tarvittaessa työhön kutsutut työntekijät, ovat olleet Emmi Kankaristo, Anne-Mari Lepistö sekä Asta Konttinen. Leiriohjaajina toimivat vuonna 2014 Aija Tommila (vastaavana ohjaajana) sekä Anne-Mari Lepistö, Asta Konttinen, Päivi Kankaristo sekä Janne Kaleva. Janne Kaleva teki myös osan kouluvierailuista alkuvuonna 2014 Raide ry:n ostopalvelusopimuksella.

Raide ry:n rahoitus toteutettiin tuttuun tapaan yrityksille suunnattujen kampanjoiden kautta, niiden toteutuksesta huolehti Raiteen tuki Oy. Saimme myös jonkin verran lahjoituksia sekä pieniä toiminta-avustuksia vanhempainyhdistyksiltä vanhempainiltojen yhteydessä.

 

Turussa 30.3.2015

Hallitus