Raide ry vieraili vuonna 2013 yhteensä 55 koulussa. Yhteensä tapasimme noin 16 500 nuorta. Kouluvierailut toteutettiin sekä luokkamuotoisena päihdeparkkina että myös ns. päihdebussia käyttäen. Osa vierailusta suuntautui ruotsinkielisille kouluille. Erityisesti kannabis on ollut aiheena kovasti pinnalla ja sen pohjalta käymme varmasti vielä paljon keskusteluja nuorten kanssa. Relax-päiviä vierailuista oli neljä.

Osallistuimme kouluvierailuiden lisäksi Vaasassa järjestettyyn ”KnowHow”-messu -tapahtumaan, jonka aikana bussissamme vieraili yli 500 nuorta. Messujen lisäksi osallistuimme nuorille suunnattuun ”Nollapiste”-tapahtumaan Kokkolassa ja tapahtuman aikana kohtasimme noin 150 nuorta. Päihdebussina on käytetty kilpailutuksen perusteella sekä Grandellin liikenne Oy:n linja-autoa että Niinimäki Oy:n linja-autoa.

Katupäivystys vakiinnutti paikkansa nuorten kohtaamispaikkana syksyn 2013 aikana. Suosion kasvuun vaikutti merkittävästi katupäivystyksen aikataulun muuttaminen.

Bussimme on avoinna nuorille joka toinen lauantai-ilta. Katupäivystysiltojen aikana bussissa on käynyt keskimäärin noin 50 nuorta. Katupäivystyksiä oli vuoden 2013 aikana 16. Kesällä 2013 järjestettiin perinteinen Raide-leiri. Leiriläisiä oli mukana 17. Ohjaajia leirillä oli viisi. Lisäksi leirillä oli mukana leirikokki, joka vastasi herkullisesta ruokatarjoilustamme. Vierailevana ohjelman tuottajana leirillä oli yhden päivän ajan Ville Varis.

Kouluvierailuiden yhteydessä olemme keränneet oppilailta tilastotietoa paitsi nuorten päihteiden käytöstä niin myös stressin kokemisesta sekä yleisestä mielialasta. Tilastot on toimitettu kouluille ja moni koulu onkin kiitellyt mahdollisuudesta saada tietoa koulunsa oppilaiden hyvinvoinnista. Uusittu keskustelevampi työmuotomme on saanut kiitosta monelta koululta. Vanhempainiltoja on järjestetty muutamassa koulussa.

Yhteistyötä koulujen ja erilaisten nuorisotahojen edustajien kanssa olemme tehneet mm. Preventiimin kanssa, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta, ja jonka kautta myös Raide ry osallistuu ammatillisiin, laadukkaasti toteutettaviin täydennyskoulutuksiin.

Tukiraiteen Facebook-päivystyksiä on pidetty keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, kaksi tuntia illassa. Päivystyksissä on ollut hyvin aihealueiltaan vaihtelevia keskusteluita elämänhallinnasta päihdeongelmiin. Selkeästi nuoret ovat kaivanneet henkilöä, jolta he voivat tulla kyselemään esimerkiksi kouluvierailulla heränneitä kysymyksiä. Tukiraiteessa oli erittäin vilkas syksy hiljaisemman kesälomakauden jälkeen.

Raide ry:n hallituksen puheenjohtajana on työskennellyt Päivi Kankaristo. Muut työntekijät vuoden 2013 aikana ovat olleet nuorisotyöntekijä Aija Tommila sekä ruotsinkielinen nuorisotyöntekijä Heidi Lund. Muut tarvittaessa työhön kutsutut työntekijät ovat olleet Emmi Kankaristo, Anne-Mari Lepistö sekä Asta Konttinen. Leiriohjaajina toimivat vuonna 2013 Marina Harjunpää, Anne-Mari Lepistö, Asta Konttinen, Aija Tommila sekä Janne Kaleva. Janne Kaleva teki myös osan kouluvierailuista Raide ry:n ostopalvelusopimuksella.

Raide ry:n rahoitus toteutettiin tuttuun tapaan yrityksille suunnattujen kampanjoiden kautta, joista huolehti Raiteen tuki Oy. Saimme myös jonkin verran toiminta-avustusta vanhempainyhdistyksiltä. Iloisena yllätyksenä saimme myös erään koulun oppilaiden taksvärkkinä keräämät rahat toimintamme tukemiseen.

 

Turussa 30.3.2014

Hallitus