utuisa_3000x450px

Stödraides dejourering

Stödraide är ungdomarnas stöd- och rådgivningspunkt för 12-18 åriga ungdomar, som har frågor kring egen livshantering ellerkring beroende.

De ärenden som behandlas kan vara till exempel människorelationer, rusmedel, närstående individers rusmedelsanvändning, mobbning, familjeproblem, en oro för en närstående person eller vad som helst man grubblar på.

Du finner oss på adressen Västra Långgatan 17 A, Åbo.

Till Stödraide kan du ringa på numret 0400 193 483.

Stödraide dejourerar på Facebook varje onsdag och söndag kl. 19-21 eller med en tidsreservering, just då det bäst passar dig!

Du kan reservera en Stödraide tid per telefon eller genom att skicka ett Facebook meddelande (Raide ry Tukiraide). Oss kan man besöka oftast redan samma vecka!

Stödraides gatuarbete

Raide rf:s Stödraide- arbetsform har påbörjat gatudejoureringen under hösten 2008. Gatudejoureringen är en form av specialungdomsarbete. Vi samarbetar med ungdomscentret för Åbo stad.

Bussens syfte är att fungera som ett tryggt ställe dit man kan komma och spendera tid med sina vänner, prata med ungdomsarbetare eller värma sig och ta en kaffe. Vi befinner oss på Åbo torg under bestämda kvällar från början av kvällen till kl. 21.30.

Välkommen att bekanta dig med vår verksamhet! 🙂

Tidtabeller för höstens gatudejoureringar uppdateras i augusti.