Välkommen till Raide rf :s och Stödraides hemsidor!

Ungdoms-, familjestöds- och informationsföreningen RAIDE RF grundades år 2003. Vi har etablerat vår position som en nationell förening, som arbetar med förebyggande missbruksarbete.

Vår huvudsakliga arbetsform är förebyggande missbruksarbete som förverkligas i samarbete med skolor. Stöd och rådgivning för föräldrar genomförs i samband med föräldrakvällar. Andra ställen vi befinner oss på, är olika ungdomsevenemang, till exempel mässor och festivaler. Dessutom erbjuder vi stöd- och rådgivningstjänster åt ungdomar. Dessa tjänster fungerar enligt låg tröskel- principen. Våra skolbesök är avgiftsfria för skolornaete med skolor.