kaffella_3000x450px

Skolbesök

Den huvudsakliga, nationella verksamhetsformen för Raide rf är Rusmedelsparkeringen.

Skolbesöken förverkligas med hjälp av stöd från företag i Finland och är avgiftsfria för skolorna.

Är du intresserad av att boka ett besök till er skola eller av att ordna ett ungdomsevenemang på din ort? Kontakta ungdomsarbetare benjamin.hedberg@raide.info