heijaste_2_3000x450px

Rusmedelsparkeringen

Skol- och ungdomsarbete på ett effektivt, men intressant sätt!

Raide rf:s skolbesök innebär diskussion och ett begrundande av ärenden ur ett elevorienterat perspektiv. Eleverna har upplevt våra besök som mångsidiga och tankeväckande. Under lektionen diskuterar vi mångsidigt om vilken påverkan rusmedelsanvändningen har, på bl.a. sociala relationer, pengaanvändning, hälsa och övrig livshantering.

Varje grupp och elev är olik, vi skräddarsyr därför lektionens innehåll utgående från gruppen. Diskussionen öppnar ögon och möjliggör behandling av svåra ärenden. Eleverna har möjlighet att kontakta oss även i efterhand.

Rusmedelsparkeringen innehåller en diskuterande lektion för alla åldersklasser. Ämnen som behandlas är speciellt tobak och alkohol. I högskolor används en gemensam cannabisföreläsning som diskussionsgrund.

Rusmedelsparkeringen är uppgjord för lågstadie- och högstadieskolor (vi rekommenderar rusmedelsparkeringen för 5-9 klassister). De teman som behandlas modifieras så att de passar varje åldersgrupp.

Diskuteras det om något visst ämne i er skola? Kontakta oss, så skräddarsyr vi en temadag som passar just er!

Rusmedelsparkeringens förfrågningar och bokningar: Raide rf:s ungdomsarbetare susanna.sykko@raide.info