robootit_3000x450px

Verksamhetens syfte

Främja ungdomars välmående med att träffa ungdomar på ett sätt som intresserar dem (Rusmedelsparkeringen)

Erbjuda stöd och diskussionshjälp (Stödraide, Instagram, Whatsapp, Facebook dejoureringar)

Ordna temaevenemang och t.ex. läger för ungdomar

Hjälpa ungdomar att bli medvetna om de risker som förknippas med rusmedelsanvändning

Erbjuda stöd åt föräldrar i ärenden som berör ungdomarna (föräldrakvällar)

Påverka beslutsfattare för att förbättra ungdomars livskvalitet

Finansiering

Verksamheten finansieras huvudsakligen av olika kampanjer:

  • Kampanjer riktade till företag (Raiteen Tuki Oy)
  • Donationer
  • Övriga intäkter (t.ex. medlemsavgifter)