junassa_3000x450px

e-Parkki

Poikkeuksellisen vuoden jälkeen Raide ry tarjoaa nyt päihdekasvatusoppitunteja myös etänä.

Alustana etätunneillä toimii koulun toiveista riippuen Teams, Zoom, Google Meets tai Skype, jonka tunnukset lähetetään kouluille ennen sovittua vierailua ja etävierailu tapahtuu sovitun alustan puhelun muodossa.

Oppilailla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä nuorisotyöntekijältämme ja saada sama esitys kuin lähitunnilla, Päihdeparkissa olleilla.

e-Parkki on testattu toimivaksi kuluneen vuoden aikana. Tarkoitus on tehdä siitä yhdessä hieno kokemus, koulujen toiveita kuunnellen!

Ota yhteyttä ja kysy e-Parkkia koulullesi!

kouluvierailu
koira_raide